Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Alacsony szekrény - ún. trumeau

Késő empire és biedermeier stílusjegyeket hordozó, fekvő hasáb alakú szekrény, kétajtós homloklapja fölött egyetlen széles fiókkal. Elöl kétoldalt faragott és aranyozott levéldíszes talapzatból induló, felfelé szélesedő, festett girlandokkal díszített, fent női büsztben végződő pilaszterek fogják közre. A két ajtószárny felületének legnagyobb részét összefüggő, félköríves keretezésű, mélyített betétmező alkotja, a felettük elhelyezkedő ívháromszögeket tussal festett növényi ornamentika tölti ki. A fölöttük húzódó fiók homloklapján, tükrösen szimmetrikus elrendezésben, a középen elhelyezkedő (jelenleg hiányzó) kulcslyukpajzs fölé virágos urnát tartó nőalakok, kétoldalt az alanti ajtószárnyak díszítéséhez hasonló indás-leveles motívumok láthatóak – a tekeredő indákhoz igazodva felerősített, rézből öntött húzógombokkal. Tetejét enyhén előreugró párkányzatot alkotó, díszítés nélküli, szögletes fedőlap zárja le.

A bútortípus – építészeti terminológiából kölcsönzött francia eredetű megnevezése (olykor fonetikusan, trümóként használva) – annak jellemző elhelyezésére utal, ugyanis gyakran állították két ablak közötti falsík elé – az ablak vagy ajtóközöket kitöltő külső építészeti tagozathoz hasonlóan. Szóbeli hagyomány szerint egykor Deák Gábor (sz. 1847), erdélyi földbirtokos mezőkirályfalvi (Crãieºti, Románia) kúriájának berendezéséhez tartozott.

Semsey Balázs: Acquisitions between 2006 and 2010. Ars Decorativa., 28. (2012). 2012. - Nr. 1.1.

<< Vissza a találati listához