Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Kabinetszekrény - „romképes” díszítéssel

A kabinetszekrény ébenfát utánzó, feketére fényezett körtefából készült, faragott részletekkel, ún. „romképes” márvány, vagy szeletelt márvány berakással.

Öt lapított pogácsa alakú, esztergályozott gömbön nyugvó lábait sima lécek kapcsolják egymáshoz. A konzolszerűen alakított mellső lábakat középen három ovális medalionba foglalt rommárvány lapocska díszíti. Káváján váltakozva négyzetes, ill. törtvonalú ovális betétmezőkben szintén rommárvány lapocskák sorjáznak. A márványt fűrésszel vékony lapocskákra vágják, és addig csiszolják, amíg az anyag természetes felülete az antik romokra emlékeztető „romkép” hatást nyer eredeti vonalrajzával. Ezeket a képeket utólag kiigazítják, és többnyire fekete vonallal kontúrozzák. Az állványra helyezett kabinetszekrény faragott talppárkánya leveles, kagylós, csigás díszű. A három, egymás fölött elhelyezkedő egy-egy ajtóval nyíló szekrényt dupla oszlopok között kagylódíszes bemélyülő fülkék, a kávával rokon díszű fiók homloklapok, ill. fiókok tagolják, a széleken maszkok keretelik.

A legkorábbi szakirodalom e munkát olasz ízlésű késő renaissance cabinet-nek tartotta. A nürnbergi Germanisches Nationalmuseumban lévő "párdarabja" alapján itáliai hatású augsburgi díszbútorként határozható meg. (ld. itt; ld. még: Heinrich Kreisel - Georg Himmelheber: Die Kunst des deutschen Möbels. Bd. 1, Von den Anfängen bis zum Hochbarock. München 1968, 174., 372. kép) Mivel nem ébenfából, hanem körtefából készült, feltételezhető, hogy augsburgi példára cseh vagy osztrák területen is készíthették, hasonlóan a fraknói Esterházy vár két kabinetszekrényéhez és a szombathelyi püspöki palota kabinetjéhez.

A jobb felső fiók fenéklapján felirat ceruzával: Reparálta Kupecz Károly asztalos 1836-dik e.

Szerk.: Pataki Judit: Az idő sodrában. Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeinek története.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2006. - Nr. 9. (Vadászi Erzsébet)

A kiállítást rendezte: Szilágyi András, Szerk.: Péter Márta: Barokk és rokokó. Az európai iparművészet stíluskorszakai.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1990. - Nr. 5.3. (Vadászi Erzsébet)

Szerk.: Voit Pál: Régiségek könyve.. Gondolat Kiadó, Budapest, 1983. - 4. színes kép

<< Vissza a találati listához