Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Kabinetszekrény - „romképes” díszítéssel

A kabinetszekrény ébenfát utánzó, feketére fényezett körtefából készült, faragott részletekkel, ún. "romképes" márvány, vagy szeletelt márvány berakással.

Öt lapított pogácsa alakú, esztergályozott gömbön nyugvó lábait sima lécek kapcsolják egymáshoz. A konzolszerűen alakított mellső lábakat középen három ovális medalionba foglalt rommárvány lapocska díszíti. Káváján váltakozva négyzetes, ill. törtvonalú ovális betétmezőkben szintén rommárvány lapocskák sorjáznak. A márványt fűrésszel vékony lapocskákra vágják, és addig csiszolják, amíg az anyag természetes felülete az antik romokra emlékeztető "romkép" hatást nyer eredeti vonalrajzával. Ezeket a képeket utólag kiigazítják, és többnyire fekete vonallal kontúrozzák. Az állványra helyezett kabinetszekrény faragott talppárkánya leveles, kagylós, csigás díszű. A három, egymás fölött elhelyezkedő egy-egy ajtóval nyíló szekrényt dupla oszlopok között kagylódíszes bemélyülő fülkék, a kávával rokon díszű fiók homloklapok, ill. fiókok tagolják, a széleken maszkok keretelik. A legkorábbi szakirodalom e munkát olasz ízlésű késő renaissance cabinet-nek tartotta. A nürnbergi Germanisches Nationalmuseumban lévő "párdarabja" alapján itáliai hatású augsburgi díszbútorként határozható meg. Mivel nem ébenfából, hanem körtefából készült, feltételezhető, hogy augsburgi példára cseh vagy osztrák területen is készíthették. A fraknói Esterházy vár két kabinetszekrénye és a szombathelyi püspöki palota kabinetje mellett az Iparművészeti Múzeum e darabja is ezt a feltevést erősítheti meg.

A jobb felső fiók fenéklapján felirat ceruzával: Reparálta Kupecz Károly asztalos 1836-dik e.

Szerk.: Pataki Judit: Az idő sodrában. Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeinek története. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2006. - Nr. 9. (Vadászi Erzsébet)

Szerk.: Szilágyi András, Péter Márta: Barokk és rokokó. Az európai iparművészet stíluskorszakai. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1990. - Nr. 5.3. (Vadászi Erzsébet)

Szerk.: Voit Pál: Régiségek könyve. Gondolat Kiadó, Budapest, 1983. - 4. színes kép

<< Vissza a találati listához