Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Enteriőrfotó - az Iparművészeti Múzeum I. emeleti kiállítóterének ún. francia terme

 • Leltári szám:

  FLT 25536

 • Gyűjtemény:

  Adattár - fényképgyűjtemény

 • Alkotó:

  Weinwurm, Antal (1845-) / fényképész

 • Készítés ideje:

  1897

 • Készítés helye:
 • Anyag:

Az Iparművészeti Múzeum új épületében 1897. november 20-án nyílt meg az állandó kiállítás a látogatók előtt, melyről a Magyar Iparművészet című folyóirat 1897 novemberi számában az alábbi tudósítás jelent meg:

Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum e hó 20-án délelőtt 11 órakor fog megnyílni. A közönséget bizonyára meg fogja lepni a múzeum gyűjteményeinek gazdag volta, a melyek csak most, az alkalmas helyiségekben fognak kellően érvényesülhetni. Pedig a most látható tárgyak csak mintegy felét képezik a múzeum gyűjteményének; a másik fele egyelőre raktározva van, mert a múzeum szerény dotációjából nem lehetett még a szükséges tárlókat, stb. beszerezni.

A múzeum kiállítása most a földszinti és első emeleti helyiségek egy részét tölti be. A nagy, üveggel fedett udvarban van a mezőcsáthi kórus, a két kisszebeni oltár és a XVII. és XVIII. századi vasművességnek több kiváló darabja. A jobb szárnyon van a keleti szoba és a XVII. századbeli bútorok. Az első emeletnek a fedett udvar felőli részeiben egész sora az üvegszekrényeknek fayence, porcellán és üvegtárgyakat, keleti bronz- és ezüstmíves munkákat, lakktárgyakat, stb.-ket foglal magába. Keleti szőnyegekkel, misemondó ruhákkal s egyéb művészi becsű hímzésekkel gazdagon díszített folyosó vezet a múzeumnak kétségen kívül legérdekesebb részébe, a magyar szobába. Itt minden darab, sőt a terem mennyezete is a régi magyar műiparnak egy-egy becses ereklyéje. Mellette van a XVIII. századbeli szoba [az alaprajzon VIII. sz.], mely szintén intérieur-szerűen van rendezve, s a múlt századbeli — jobbára francia — bútorokat, lambériákat, gobelineket, edényeket, stb.-t tartalmaz.

Az Iparművészeti Múzeum megnyitása. Vasárnapi Ujság., 44. (1897) 48. sz. (nov. 28.), 804-806. (képpel)

<< Vissza a találati listához