Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Mintalap - magyaros stílusú biliárdszoba-berendezés a millenniumi kiállításon

 • Leltári szám:

  MLP-B 1896.3.18

 • Gyűjtemény:

  Könyvtár

 • Alkotó:

  Seifert, Henrik (-1898) / tervező

 • Készítés ideje:

  1896

 • Készítés helye:
 • Anyag:
 • Méretek:

  magasság: 29,5 cm
  szélesség: 41,3 cm

A millenniumi kiállítás Iparcsarnokában a kor legjelentősebb magyarországi asztalosmesterei egy-egy enteriőrként berendezett "fülkében" mutatták be historizáló munkáikat.

Gaul Károly (1854-1932), a budapesti Állami Felsőbb Ipariskola faipar tanára a Mintalapok… bevezetőjében így méltatta a kiállításon bemutatott, a Seifert H. és fiai budapesti cég által kivitelezett "magyar stylű" biliárdszoba-berendezést.

Ez a cég a székes fővárosban már többször foglalkozott egyet kávéházak berendezésénél a magyar stylus kérdésével és ezt mindig megelégedésre oldotta meg, de még egyszer sem olyan szépen, mint ez alkalommal a billiárdszobájával.
Alapul szolgáltak tervezőjének közel fekvő okok folytán a Huszkától összegyűjtött motívumok, melyek a múlt évben a "székely kapu"-val megszaporodtak. Tervező az ott talált elemeket igen szerencsés kézzel purifikálva és nemesítve harmonikus egésszé egybekapcsolta az egyes bútorokon. Meglepő az, hogy a magyar stylusnak főképpen hímzésre való ékítményeit mily szépen sikerült neki alacsony reliefűvé kialakítani.

A bútorok körvonalainak megválasztásánál tervező a magyar népies barok iránytól eltért és inkább a renaissance-ra támaszkodott, miáltal aztán a billiárdnál, valamint a karosszéknél, de egyebütt is igen szép és nemes formákat nyert.

Aigner Sándor: A bútor-müipar Az iparművészet 1896-ban. Milleniumi emlékkönyv., ,

Szerk.: Szterényi József: Mintalapok iparosok és ipariskolák számára. Faipar. Magyar Iparművészeti Társulat, Budapest, 1896. - III. füzet, 18. lap.

<< Vissza a találati listához