Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Műtárgyfotó - fedeles kupa Salamon ítéletének és Szeszósztrisz diadalmenetének ábrázolásával a kendilónai református templomban

Az S.H. mesterjeggyel jelzett fedeles kupa Hann Sebestyén nagyszebeni ötvösmester munkája az 1680 körüli évekből. A kupa egyik oldalán Salamon ítéletének jelenete, másik oldalán pedig a Palesztinát és Szíriát leigázó egyiptomi uralkodó, Szeszósztrisz (II. Ramszesz) diadalmenetének ábrázolása látható, amint a fáraó diadalkocsiját a legyőzött királyok vontatják. A diadalmenet ábrázolása a szerencse forgandóságának példázataként kapott helyet a kupán: a protestáns exemplum-irodalomban, így a 17 századi Erdélyben is népszerű példázat szerint amint fáraó a legyőzött királyok által vontatott diadalkocsin bevonult Egyiptomba, az egyik király visszatekintett a kocsi kerekére, s hosszan szemlélte azt. Erre a fáraó megkérdezte tőle, mit bámul. A király erre azt felelte: "Azt nézem, hogy szekered kerekének talpa hol fenn van, hol alul." A fáraó megértette a célzást a szerencse forgandóságára, s szabadon engedte a királyokat.

A jelenet ábrázolásához Johann Ludwig Gottfried Historische Chronica oder Beschreibung der fürnehmsten Geschichten (Frankfurt a. M., 1642) című művének Matthäus Merian által metszett illusztrációja szolgált előképül (ld. itt).

Hann Sebestyén több más ötvösművén is párba állítva, mintegy a jó kormányzás és a bölcsesség példázataként ábrázolta Szeszósztrisz diadalmenetét és Salamon ítéletét, így például azon a fedeles kupán is, amely Matthias Semriger (1624-1680) nagyszebeni királyíró számára készült, s egykor Schiffer Miksa (1874-1944) budapesti műgyűjtő tulajdonában volt (ld itt).

Az itt bemutatott kupa a második világháborúig a Kolozsvár közelében fekvő Klendilóna református templomában volt, ahová feltehetően az ott birtokos Teleki család - talán Teleki Mihály (1634-1690) erdélyi kancellár - adományaként került, néhány további ezüst tárggyal együtt.

A kupa jelenlegi őrzési helye nem ismert.

A fényképfelvételt Csányi Károly, az Iparművészeti Múzeum munkatársa, későbbi igazgatója készítette 1912 júliusában, a múzeum 1914. évi Erdélyi török szőnyegek című kiállítását előkészítő erdélyi útja során.

Mihalik Sándor: Der Goldschmied Sebastian Hann. Acta Historiae Artium., 16. (1970), 151-197:168.

<< Vissza a találati listához