Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Násfa - pelikán-figurával

A volutapárokból és aszimmetrikus tagozatokból összeállított, bonyolult felépítésű, gazdagon díszített, kartus-szerű, áttört alakzat, középpontjában: kiterjesztett szárnyú pelikánanya, három fiókával. A téma – a fiókáit saját vérével tápláló pelikán – e tárgyon az önfeláldozás, s a hitvesi szeretet jelképeként szerepel az ékszer az eljegyzési násfáknak a barokk korban kedveltté vált csoportjába tartozik. Készítője a drágakő alkalmazásának is fontos szerepet szánt: a korszak közgondolkodásában, az ékkövek színszimbolikájának értelmében a vörös rubin a vércsepp képzetét idézi, s egyúttal a szerelem jelképe is. Alsó részén három függesztett cseppgyöngy. A tárgy ornamentikájának megformálásában az 1600-as években Augsburgban működött Daniel Mignot ékszer-tervrajzainak hatása érvényesül (ld. itt).

A násfa Egger Henrik (1836–1914) ötvösmester gyűjteményéből került az Iparművészeti Múzeumba korábban az Erdélyi Múzeum Egyesület állította ki az 1876. évi műipari kiállításon (ld. FLT 26650), majd Buzinkay Gyula (1847–1909) tulajdonaként szerepelt az 1896. évi millenniumi kiállításon.

Szerk.: Pataki Judit: Az idő sodrában. Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeinek története.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2006. - Nr. 120. (Szilágyi András)

Szerk.: Pataki Judit: Művészet és Mesterség. CD-ROM.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1999. - fém 15.

A kiállítást rendezte: Szilágyi András, Szerk.: Péter Márta: Barokk és rokokó. Az európai iparművészet stíluskorszakai.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1990. - Nr. 5.54. (Szilágyi András)

Szerző: Szilágyi András, Ács Piroska: Művészet és Mesterség. Fémművesség.. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1989. (Szilágyi András)

Szerk.: Miklós Pál: Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei.. Magyar Helikon, Budapest, 1979. - 17. kép

Détári Angéla: Régi magyar ékszerek.. Corvina Kiadó, Budapest, 1976. - Nr. 33. és kép

Szerk.: Radocsay Dénes, Farkas Zsuzsanna: Az európai iparművészet remekei. Száz éves az Iparművészeti Múzeum.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1972. - Nr. 166.

Szerk.: Csányi Károly: Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményei - az iparművészet rövid történetével.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1926. - Nr. 101.

Az 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás. A Történelmi főcsoport hivatalos katalógusa.. Kosmos Műintézet, Budapest, 1896. - Nr. 4429.

Henszlmann Imre, Bubics Zsigmond, Szerk.: Szalay Imre: A magyarországi árvízkárosultak javára... rendezett műipari és történelmi emlék-kiállítás tárgyainak lajstroma.. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1876. - Nr. 165.

<< Vissza a találati listához