Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Násfa - pelikán-figurával

A volutapárokból és aszimmetrikus tagozatokból összeállított, bonyolult felépítésű, gazdagon díszített, kartus-szerű, áttört alakzat, középpontjában: kiterjesztett szárnyú pelikánanya, három fiókával. A téma - a fiókáit saját vérével tápláló pelikán - e tárgyon az önfeláldozás, s a hitvesi szeretet jelképeként szerepel az ékszer az eljegyzési násfáknak a barokk korban kedveltté vált csoportjába tartozik. Készítője a drágakő alkalmazásának is fontos szerepet szánt: a korszak közgondolkodásában, az ékkövek színszimbolikájának értelmében a vörös rubin a vércsepp képzetét idézi, s egyúttal a szerelem jelképe is. Alsó részén három függesztett cseppgyöngy. A tárgy ornamentikájának megformálásában az 1600-as években Augsburgban működött Daniel Mignot ékszer-tervrajzainak hatása érvényesül (ld. itt).

A násfa Egger Henrik (1836-1914) ötvösmester gyűjteményéből került az Iparművészeti Múzeumba korábban az Erdélyi Múzeum Egyesület állította ki az 1876. évi műipari kiállításon (ld. FLT 26650), majd Buzinkay Gyula (1847-1909) tulajdonaként szerepelt az 1896. évi millenniumi kiállításon.

Szerk.: Pataki Judit: Az idő sodrában. Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeinek története. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2006. - Nr. 120. (Szilágyi András)

Szerk.: Pataki Judit: Művészet és Mesterség. CD-ROM. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1999. - fém 15.

Szerk.: Szilágyi András, Péter Márta: Barokk és rokokó. Az európai iparművészet stíluskorszakai. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1990. - Nr. 5.54. (Szilágyi András)

Szilágyi András: Művészet és Mesterség. Fémművesség. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1989. -

Szerk.: Miklós Pál: Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei. Magyar Helikon, Budapest, 1979. - 17. kép

Détári Angéla: Régi magyar ékszerek. Corvina Kiadó, Budapest, 1976. - Nr. 33. és kép

Szerk.: Radocsay Dénes, Farkas Zsuzsanna: Az európai iparművészet remekei. Száz éves az Iparművészeti Múzeum. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1972. - Nr. 166.

Szerk.: Csányi Károly: Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményei - az iparművészet rövid történetével. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1926. - Nr. 101.

Az 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás. A Történelmi főcsoport hivatalos katalógusa. Kosmos Műintézet, Budapest, 1896. - Nr. 4429.

Szerk.: Szalay Imre, Henszlmann Imre, Bubics Zsigmond: A magyarországi árvízkárosultak javára... rendezett műipari és történelmi emlék-kiállítás tárgyainak lajstroma. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1876. - Nr. 165.

<< Vissza a találati listához