Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Pajzs - az ún. Milton-pajzs másolata

Az 1830-as években felfedezett, elektrolízisen alapuló galvanoplasztikai eljárás - amely a műalkotások plasztikus másolatának előállítását is lehetővé tette - a 19. század második felében fontos szerepet játszott az iparművészeti múzeumok ízlésformáló küldetésének teljesítésében. A George Richards Elkington (1801-1865) által alapított, galvanoplasztikák előállítására szakosodott birminghami Elkington cég az 1850-es évektől szorosan együttműködött a londoni Victoria and Albert múzeum elődjével, a South Kensington Museummal. A londoni múzeum annak érdekében, hogy ismertté tegye a kortárs és történeti műveket, s ezáltal formálja a közönség ízlését, az Elkington cég által készített galvanoplasztikákat is bemutatott az 1862-es londoni, majd az 1867-es párizsi és az 1873-as bécsi világkiállításon.

Az 1872-ben alapított budapesti Iparművészeti Múzeum a bécsi világkiállításon számos modern műipari tárgyat vásárolt, kimondottan azzal a céllal, hogy azok mintaként szolgáljanak a hazai iparosok számára. A bécsi világkiállításon vásárolt tárgy-együttes része volt az Elkington cég leghíresebb galvanoplasztikája, az ún. "Milton-pajzs" is, melynek reliefjei Milton Elveszett Paradicsom című, 1667-ben megjelent eposzának egyes jeleneteit ábrázolják: a középső képmező Rafael arkangyalt jeleníti meg, amint beszámol Ádámnak és Évának az "égi háborúról", az Isten ellen lázadó Lucifernek a mennyek országából való letaszításáról.

A pajzs eredetijét Leonard Morel-Ladeuil francia szobrász-ötvös mester készítette, akit Elkington Milton eposza megjelenésének 200. évfordulója alkalmából bízott meg a feladattal. Az 1867-es párizsi világkiállításon bemutatott művet aranyéremmel jutalmazták. A mű eredetijét a londoni Victoria and Albert Museum őrzi (ld. itt).

Az 1878-as párizsi világkiállításon az Elkington cég egy újabb, szintén irodalmi ihletésű pajzsot mutatott be, melynek galvanoplasztikai másolatát szintén megvásárolta a budapesti Iparművészeti Múzeum (ltsz. 11133). Ennek eredetijét is Morel-Ladeuil készítette, John Bunyan puritán prédikátor A Zarándok útja a jelen világból az elkövetkezőbe című, 1678-ban jelent allegorikus regényének jeleneteit illusztrálva a pajzs domborművein.

Lichner Magdolna: The reception of electroplates in Hungary I. - Electroplates in the collection of the Museum of Applied Arts, 1873-1884. Ars Decorativa., 24. (2006), 97-114.

<< Vissza a találati listához