Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Pohár - cápázott díszítéssel, Komáromi János címerével

A cápázott díszítésű pohár elülső oldalán elhelyezkedő címer pajzsában egy kardra szúrt törtök fejet tartó páncélos kar látható, körülötte IOANNES - 1686 - KOMAROMI DE SZANTO felirattal.

(A Bethlen Gábor által 1621-ben Komáromi Gergelynek adományozott címert ld.: Csergheö Géza: Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der St. Stephanskrone. In: Siebmacher's großes Wappenbuch. Bd. IV. Nürnberg 1893)

A pohár minden bizonnyal Szántai Komáromi János (?-1711) számára készült, aki az 1680-as évektől - miután a sárospataki református kollégiumban befejezte tanulmányait - Teleki Mihály erdélyi kancellár titkára volt, majd 1690-ben, Teleki halálát követően Thököly Imre szolgálatába szegődött. (ld.: Szabó Károly: Komáromi János életéhez. In: Történelmi tár, 4. /1881/, 206-208.) A karlócai béke (1699) után Thökölyvel együtt törökországi emigrációba kényszerült, amelyről Magyarországi s erdélyi bujdosó fejedelem Késmárki Thököly Imre secretariusának Komáromi Jánosnak törökországi diariumja s experientiaja címmel naplót vezetett. (A naplót Nagy Iván adta ki 1861-ben, ld. itt).

Azonos feliratú címeres, "cápás" pohár található a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében (ltsz. 1879.107).

<< Vissza a találati listához