Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Pohár - cápázott díszítéssel

A pohár felületét cápázott, azaz poncolással sűrűn kivert, cápabőrre emlékeztető díszítés tagolja. Elöl levélkoszorúban dedikációs felirat: TORDA/I BORBEL/ ISTVAN Ö/REGBIK/ 1633.

A pohár minden bizonnyal azonos azzal az úrvacsorapohárral, amelyet Tordai Borbély István 1633-ban adományozott a Székelyudvarhely közelében fekvő Kénos unitárius templomának, s amelyről a templom történetének krónikája is megemlékezik. Ld.: Kisgyörgy Sándor: A kénosi unitárius ekklézsia. In: Keresztény Magvető. 17. (1882) 23-28:23.: "A jóltevők sorát a 17-ik évszázban tordai Borbély István öregebbik nyitja Ao. 1633-ban, midőn egy nevét viselő fertályos, duflán (t.i. duplán) aranyozott urvacsorai pohárt ajándékozott, mely azóta folyvást használatban van s mégis a régiségnek szinét nem vette magára."

Borbély István a Bocskai István szolgálatában álló Tordai Borbély Mátyás elsőszülött fia volt, aki 1588. decemberében az akkor nagykorúvá nyilvánított Báthory Zsigmond (1572-1613) erdélyi fejedelemtől nyert nemesi címet. Ld.: Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai. Székelyudvarhely, 1900, 47.

<< Vissza a találati listához