Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Pohár

 • Leltári szám:

  19057

 • Gyűjtemény:

  Ötvösgyűjtemény

 • Alkotó:

  Neuss, Peter / készítő

 • Készítés ideje:

  1700 - 1705

 • Készítés helye:
 • Jelzés:

  alján: mester- és városjegy (vö.: Seling Nr. 1842.)

 • Anyag:
 • Technika:
 • Méretek:

  átmérő: 8 cm (talp)
  magasság: 17 cm

Felfelé enyhén szélesedő, hengeres forma. A pohár falát vésett megmunkálású, egységes, összefüggő kompozíció díszíti: hét frontálisan ábrázolt álló alak, s egy balra lépő ördögfigura, feliratokkal. Az előbbiek a korszak társadalmának egy-egy rétegét képviselik, az utóbbi a gonosz kísértését, a kárhozatnak valamennyiükre egyaránt leselkedő veszélyét jelképezi.

A figurák, s felirataik a következők: Koronás uralkodó jogarral „Ich regiere euch alle” Harcos, vállán puskával „Ich beschütze euch alle” Hegedülő férfi „Ich erfreue euch alle” Díszes viseletű kurtizán „Ich verfuehre euch alle” Földműves, jobbjával az előbbi alakot öleli át, baljában boronát tart „Ich ernähre euch alle” Protestáns teológus és szerzetes, egymás felé fordulnak, jobb kezükben nyitott könyv – biblia –, közös feliratuk: „Ich bette für euch alle” Ordögfigura, kezében vasvillával „Hietet euch, oder ich holle euch alle”.

Az ábrázolás témája, felépítése a barokk kor moralizáló, didaktikus célú, vallásos tárgyú röplapjainak sémáját követi. Előképéül az a tizenkét – részben azonos – alakot felvonultató, hasonlóan komponált, s nagyobbrészt azonos feliratokat tartalmazó, rézmetszetes díszítésű, allegorikus röplap szolgált, amelyet a rézmetszőként és kiadóként ismert Albrecht Schmid bocsátott ki Augsburgban a XVIII. század első éveiben.

A kiállítást rendezte: Szilágyi András, Szerk.: Péter Márta: Barokk és rokokó. Az európai iparművészet stíluskorszakai.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1990. - Nr. 4.27. (Szilágyi András)

A kiállítást rendezte: Ács Piroska: Augsburgi barokk ötvösmunkák.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1984. - Nr. 44.

<< Vissza a találati listához