Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Nyíltegez (puzdra)

A keleti - török, iráni vagy tatár - ún. reflex- vagy visszacsapós íjak könnyű és gyors kezelésük miatt kedveltek voltak Magyarországon és Erdélyben a 16-18. században nemcsak a hadászatban, hanem vadászatkor vagy a sportjátékoknál is.
A török harcosok íjukat és nyílvesszőiket speciális tokokban, tegezekben tartották. Az íjat egy selyem- vagy bőrszíjakkal övükhöz erősített tegezben hordták, rendszerint a bal oldalukon, oly módon, hogy a felajzott íj formáját követő tok csak félig foglalta magába az íjat, így az mindenkor könnyen hozzáférhető volt. A jobb oldalra kötötték az íjtartónál kisebb, alsó részén kiszélesedő és a hegyes nyílvesszők számára faékkel erősített tokot, a nyílvesszőtartó tegezt, vagy amint a magyar források említik, a puzdrát.

Az itt bemutatott nyíltegez és a hozzá tartozó íjtegez (ltsz. 52.2881) díszítése azonos, homloklapjukat - néhány bársonnyal alábélelt motívumtól eltekintve - teljes felületén arany és ezüst dróthímzés (skófiumhímzés) borítja, egykorú szóhasználattal: merőn hímzettek.

Az együttest elsőként a fraknói Esterházy-kincstár 1654. évi inventáriuma említi: Egy merő skófiommal varrott tegez pozdrástul.

Pásztor Emese: Spectacle and Splendour: Ottoman Masterpieces from the Museum of Applied Arts in Budapest. Sharjah Museum of Islamic Civilization, Sharjah, 2016. - Cat. 33.

Szerk.: Pásztor Emese: Az Esterházy-kincstár textíliái az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2010. - Nr. 65. (Pásztor Emese)

Pásztor Emese, Várfalvi : Turkish cases from the Esterházy treasury. Ars Decorativa., 27. (2009), 71-110:99.

Szerk.: Szilágyi András: Esterházy-kincsek. Öt évszázad műalkotásai a hercegi gyűjteményből. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2006. - Nr. 46. (Pásztor Emese)

Pásztor Emese: Oszmán-török hímzések az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből (16-19.sz.). Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1990. - Nr. 27.

<< Vissza a találati listához