Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:

A Metamorphoses bűvöletében

Ovidius "Metamorphoses" (Átváltozások) című műve az egyik legnépszerűbb ókori irodalmi alkotás volt a kora újkorban. Az antik mitológia eme olvasmányos, költői formában megírt kompendiuma a mulatságos, heroikus, vagy éppen morális példázatként szolgáló témák kimeríthetetlen forrásaként szolgált a megrendelők, képzőművészek és kézművesek számára egyaránt. A 15. század végétől a műnek számtalan illusztrált kiadása látott napvilágot, de jó néhány, az ovidiusi történeteket bemutató önálló metszetalbum is megjelent a kora újkor évszázadai során. Ezek a fa- és rézmetszetű illusztráció-sorozatok nemcsak ihletői, de gyakran kompozíciós előképei is voltak a kor képző- és iparművészeti alkotásain felbukkanó mitológiai jeleneteknek.