Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:

Az 1896. évi millenniumi történeti kiállítás enteriőrjei

Az 1896. évi millenniumi történeti kiállítás nagy hangsúlyt helyezett az újkori magyarországi főúri lakáskultúra történetének és hagyományainak bemutatására. Ennek érdekében a kiállítás központi épületének reneszánsz-barokk épületcsoportjában egy történeti enteriőrsor került kialakításra, melyet Weinwurm Antal itt bemutatott fényképfelvételei dokumentálnak. A millenniumi kiállítást értékelő, 1898-ban megjelent kiadványban Fittler Kamill (1853-1910) építészmérnök, az Iparművészeti Főiskola igazgatója az alábbi gondolatokat fűzte a tárlathoz: "A legnehezebb föladatoknak egyike, melyet a történelmi csoportnak megoldani kellett, az őseink belső, intim életére, kultúrájukra, szokásaikra és ízlésükre világot vető lakásberendezési kiállítás szervezése volt. (...) Történelmünk még másra is megtanít bennünket. Megtanít arra, hogy a magyar nagyon sokáig nem vetett ügyet lakásának csínjára és kényelmére; annak a korszaknak az alkotásait pedig, melyben ezekre már súlyt fektetett, elpusztította részben az ellenség, részben a nyugot czivilizációja. Megösmerteti velünk azt a régi, napjainkig megmaradt hibánkat, hogy ízlésünkhöz itthon hamarosan megfelelőt nem találva, nagyon könnyen a külföldről láttuk el magunkat a művészi iparnak terményeivel, minek következtében - a legújabb időket kivéve - sohasem voltunk az anyag megmunkálásában tökéletesek és az egyek művészi irányok fejlesztésében következetesek. Egy időszakot: a reneszánsz XVI-XVII. századbeli korszakának mintegy 80-100 esztendejét kivéve, folyton idegen mesteremberek dolgoznak számunkra, itthon pedig az idegent nemcsak utánozzuk, hanem másoljuk. A hazai reneszánsz czéltudatosan és szerencsével igyekezett a nemzeties alkotások szférájába emelkedni, de mihamarabb szárnyát szegték az ezekben a századokban dúlt viharok. Stagnálás állott be. És mikor újra virágot hajthatott volna, akkor már túlszárnyalta őt a külföld zavartalanul fejlődhetett művészete, melynek alkotásai Mária Terézia alatt elözönlötték az országot. A régi ízlésben készült díszítés, bútorzat stb. most egyszerre elavultnak tűnt fel. Soha török, tatár, zsoldos és hajdú annyi iparművészeti terméket nem semmisített meg, mint amennyi most sutba dobatott. Azért mondtam, hogy míg a fényes Anjou és Hunyadi kor ingó emlékei a háború, addig a reneszánszét a külföldi kultúra semmisíti meg." (Fittler Kamill: Az ezredéves történelmi kiállítás lakásberendezési csoportja. In: Az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye: történelmi kiállítás. /Magyarország közgazdasági es közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. 5. köt./ Szerk. Matlekovits Sándor. Budapest, 1898, 300-301.)