Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:

Klösz György fényképfelvételei az 1876. évi műipari kiállítás tárgyairól

1876-ban gr. Zichy Pálné javaslatára az árvízkárosultak megsegítésére Műipari és történelmi kiállítást rendeztek Budapesten, gr. Károlyi Alajos diplomata palotájában, a földszinti termekben. Az épület Ybl Miklós tervei alapján 1863-ban neoreneszánsz stílusban épült. A tárlaton, amely az első nagyobb magyar magángyűjteményi kiállítás volt, az uralkodóház kincstárából, a magyar arisztokrácia és az egyházak tulajdonából egyaránt láthattak műkincseket az érdeklődők. A reprezentatív, történeti szempontú bemutatón több mint 1500 műtárgy szerepelt, elsősorban ötvösművek, fegyverek, de olajfestmények, könyvek, miseruhák, viseletek és faragványok is. A magyar arisztokrácia színe-java képviseltette magát, bemutatva a családi ritkaságokat, történeti emlékeket, ereklyéket. Megnyíltak a hg. Esterházy, a gr. Andrássy, a gr. Zichy és más arisztokrata gyűjtemények éppúgy, mint az esztergomi főszékesegyház, a győri püspökség, a zágrábi székesegyház kincstára. A kiállítás katalógusát Bubics Zsigmond és Henszlmann Imre állította össze. A kiállításról Schrecker Ignác cs. és kir. udvari fényképész enteriőr-felvételeket, a legfontosabb műtárgyakról pedig Klösz György fotó-sorozatot készített. Klösz külön albumban jelentette meg felvételeit, kis füzettel együtt, amelyben 143 tételt közölt. Kétféle méretben készültek fotói, részint nagyméretben, részint pedig kis, ún. kabinet méretben, német felirattal, Klösz cégének feltüntetésével. Klösz főként egyenként - esetenként pedig csoportokba rendezve - fotózta le a tárgyakat, mérőléccel együtt, és néhány részletfotót is készített a kiállítás jelesebb egységeiről. Klösz felvételei - több közgyűjteményhez hasonlóan - az Iparművészeti Múzeumba, annak könyvtárába is bekerültek. Innen az 1947-től különválasztott Adattárba helyezték át őket, ahol a fotógyűjteményt újraleltározták. Ez azonban Klösz fotói esetében részlegesen történt meg, a teljes körű nyilvántartásba vétel csak a közelmúltban fejeződött be. Az 1876-os kiállítás felvételei az Iparművészeti Múzeumban őrzött legrégibb műtárgyfotók, melyek noha nem teszik ki a teljes sorozatot, a duplumokkal együtt 170 darabot számlálnak.