Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:

Magyar vonatkozású iparművészeti remekművek külföldi gyűjteményekben

A 19-20. század során számos kiemelkedő jelentőségű iparművészeti tárgy került külföldre a magyarországi főúri és nagypolgári műgyűjteményekből. Ezen tárgyak nagy részét a nyugat-európai műkereskedelemben értékesítették egykori tulajdonosaik, míg másik részük 1945-ben a Vörös Hadsereg hadizsákmányaként került a Szovjetunióba. Magyar vonatkozású iparművészeti remekművek tehát egyaránt vándoroltak nyugat és kelet felé, így ma világszerte számos köz- és magángyűjtemény őriz ilyen tárgyakat. A műtárgyak "vándorlása" az egyes gyűjtők/tulajdonosok között természetes velejárója a műgyűjtés gyakorlatának, ugyanakkor a műkincsek megőrzésének és felhalmozásának, azaz tezaurálásának igénye a magán- és közgyűjtemények létének egyaránt meghatározó alapelve. Különösen érvényes ez a közgyűjteményekre, melyek küldetése "memória-intézményként" épp abban áll, hogy megőrizzék és bemutassák a múlt tárgyi emlékeit, s ezáltal fenntartsák a tárgyakban (is) manifesztálódó történelmi emlékezetet. Épp ezért az Iparművészeti Múzeum fontos feladatának tekinti, hogy a magyar kulturális örökség részeként, a magyarországi iparművészet, tárgykultúra és műgyűjtés történetének emlékeként a külföldre került magyar vonatkozású iparművészeti tárgyakat is számon tartsa és bemutassa. Ezen emlékek virtuális bemutatására az a körülmény ad lehetőséget, hogy az Iparművészeti Múzeum archív fényképfelvételeket őriz azokról a műkincsekről, amelyek külföldre kerülésük előtt szerepeltek a főbb magyarországi iparművészeti kiállításokon. Számos külföldre került tárgyról tartalmaz fényképfelvételeket az Iparművészeti Múzeum egykori főigazgatója, Kőszeghy Elemér (1882-1954) által 1940 körül összeállított dokumentáció is (IMM Adattár), amelynek célja a legjelentősebb magyarországi műgyűjtemények felmérése volt.