Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Kabinetszekrény - Galícia és Lodoméria, valamint Oswiecim és Zator hercegségek címerével

 • Leltári szám:

  77.119.1

 • Gyűjtemény:

  Bútorgyűjtemény

 • Gyár / műhely:
 • Készítés ideje:

  1881

 • Készítés helye:
 • Jelzés:

  alján gyári vignettán nyomtatott cirill betűkkel és
  kézírással: Pracownia stolarska BRACI WCZELAK ul.
  Lyczakowska Nr. 27 / Tischler-Fabrick Gebrüder
  Wczelak Galizien Lemberg

 • Anyag:
 • Technika:
 • Méretek:

  magasság: 207 cm
  mélység: 52 cm
  szélesség: 136 cm

A kabinettszekrény kétrészes, szabadonálló bútor. Négy pogácsatagon négy, faragott, maszkokkal díszített balluszter közé tagolt szélű merevítő lap illeszkedik. Az asztal sarkain, széles káváján, lapjának peremén, körben, faragott akantuszleveles díszítmények. A keskenyebb szekrény éleit szabadon álló, akantuszleveles, karcsú kettős balluszterek határolják és ezek tartják a kiugró pár- kányzatot. A hátfal és az oldalak keretei geometrikus mezőkre osztottak. A lenyitható homloklapon áttört-faragott díszlécek alkotta keretelésben, három mezőben domború faragást látunk. A középsőben koronával ékített címer van, ez Galícia és Lodoméria királyságok, illetve Oswiecim és Zator hercegségek egyesített címere. Az oldalsó mezőkben egy-egy népviseletbe öltöztetett allegorikus nőalakot látunk, a Tavasz virágokat hullat, a Nyár karjában gabonakévét tart. A felső párkányzat négy sorban elhelyezett renaissance ízlésű faragott díszlécekből áll, a párkányzat frízében quattrocenteszk akantuszinda, a kimagasló tetőn, puttók tartotta koronás kartusban, virágszálakból összefonódott R és S betű látható. A figurális keretező majuszkulákkal és cirill betűkkel írt megegyező szövegű hódoló felirat a kabinetszekrény rendeltetésére utal: "NAJDOSTOJNIEJSZEJ + PRAZE + LUDNOSC + GALICYI + W + DNIU + ZASLUBIN + 10 +MAJA + 1881 + R +", azaz "A nagyméltóságú fiataloknak, a galíciaiak üdvére, május 10-én 1881. évben."

A kabinetszekrény Rudolf trónörökös és Stefánia belga királyi hercegnő esküvőjére készült, és Galícia nászajándéka volt. (A bútor-emlékeknek ezt a jellegzetes
műfaját a szakirodalom ún. Dedikations- möbel néven jelöli.) A nászajándékok átadására Schönbrunnban, 1881. május 8-án került sor. A Monarchia népeinek küldöttségei festői öltözékben adták át ajándékaikat, felvonulásuk órákig tartott. A trónörökös özvegye, a későbbi herceg Lónyai Elemérné emlékirataiban (1935) megemlékezik erről a nászajándékról: "Galizien sandte einen wundervoll geschnitzten Schrank".

A kabinetszekrény Stefánia második házassága alkalmával a Lónyaiak oroszvári (Rusovce, Szlovákia) kastélyába, majd a II. világháború végén Pannonhalmára került, és itt hagyatékként a Benedekrendi Főapátság tulajdonába jutott.

Szerk.: Lovag Zsuzsa: Az Iparművészeti Múzeum. (kézirat) Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1994. - Nr. 70.

Batári Ferenc, Vadászi Erzsébet: Historizmus és eklektika. Az európai iparművészet stíluskorszakai. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1992. - Nr. 36 (Zlinszkyné Sternegg Mária)

Petneki Áron: Lengyel műkincsek magyar gyűjteményekben. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1978. - Nr. 98.

<< Vissza a találati listához