Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Könyvtárterem berendezése - a sümegi püspöki palotából

Az Iparművészeti Múzeumb első emeletén 1923-ban nyitották meg a magyarországi enteriőr-művészetet bemutató kiállítás első termeit. A kőszegi patika és az ún. magyar rokokóterem mellett itt került bemutatásra a sümegi püspöki nyári rezidencia könyvtártermének barokk berendezése, amely Padányi Bíró Márton (1693–1762) veszprémi püspök megrendelésére készüllt 1756-ban.

A könyvtárberendezés Hornig Károly (1840–1917) veszprémi püspök ajándékaként 1913-ban került az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe. A könyvszekrényeket – megőrizve azok eredeti elrendezését – a múzeum első emeleti teremsorának sarokhelyiségében építették be. A terem mennyezetén a sümegi könyvtárszoba boltozatát díszítő stukkódekoráció másoltatát is kialakították: bejárattal szemközt a tudományokat, különösen az asztronómiát kedvelő Padányi Bíró Márton tekint le a mennyezetről, körben a párkány fölött különféle csillagászati műszerek ábrázolása látható. (A sümegi stukkókat feltehetően Antonio Orsatti itáliai származású pesti stukkátormester készítette, aki 1751-ben a sümegi palotakápolna stukkódekorációja kapcsán szerepel a számadásokban.)

A padlótól a mennyezetig érő, diófából készült könyvszekrények, amelyeken aranyozott fejezetű pilaszterek választják el az üvegezett ajtókat, a magyarországi barokk bútorművészet kiemelkedő emlékei. A szekrények feltehetően Johann Wachtländer munkái, aki 1751-ben a sümegi palotakápolna berendezésének elkészítésére szerződött a püspökkel, mint sümegi püspöki asztalosmester (bischöflicher Hoftischlermeister in Sümeg).

Szerző: Horváth Hilda: Iparművészeti kincsek Magyarországon.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2000. - Nr. 18.

Voit Pál: Régi magyar otthonok.. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1943. - 262.

Szerk.: Csányi Károly: Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményei - az iparművészet rövid történetével.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1926. - Nr. 81.

Végh Gyula: A sümegi püspöki könyvtárszoba az Iparművészeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle., 30. (1923) 1-2. sz.. 1923. - 22-26.

Layer Károly: Történelmi szobák és újabb letétek az Iparművészeti Múzeumban. Magyar Iparművészet., 26. (1923). 1923. - 10-11.

<< Vissza a találati listához