Megnevezés: Alkotó: Anyag:
Technika: Készítés ideje: - Készítés helye:
Gyűjtemény: Leltári szám:


Tál - az Erő allegorikus alakjának ábrázolásával

A tál középmezőjében ülő nőalak: az Erő allegóriája, hagyományos attribútumával – törött oszlop – FORCE felirattal. Öblében két körgyűrű: a belsőben ornamentális keretben maszkok és hermák váltakozó, összefüggő sora, a külsőben négy jelenet a bibliai Zsuzsanna történetéből. A tál széles peremén hat – szintén ószövetségi – jelenet: a tékozló fiú históriája. Típusa, díszítése, megmunkálása alapján, s a méret tekintetében is jól összevethető, analóg mű Francois Briot ún. Temperantia-tálja, a késő reneszánsz kori ónművesség kiemelkedően jelentős alkotása. Ez utóbbinak néhány példányát említi H. Demiani: Francois Briot, Caspar Enderlein und das Edelzinn. Leipzig, 1897. 18. p., s az analógia alapján Weiner Piroska a 16. század harmadik negyedére datálja az IM gyűjteményének e darabját.

A figuratív ábrázolások a lyoni Bemard Salomon rézmetszetes Biblia-illusztrációinak kompozíciós típusát követik, melyek 1550 körül készültek. A tárgyhoz eredetileg egy hasonló díszítésű kancsó tartozhatott, amely 1885-ben, amikor a tál a múzeumba került, már nem volt meg.

Szerk.: Pataki Judit: Művészet és Mesterség. CD-ROM.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1999. - fém 49.

Szerk.: Péter Márta: Reneszánsz és manierizmus. Az európai iparművészet korszakai.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1988. - Nr. 118. (Szilágyi András)

Szerk.: Voit Pál: Ónművesség. Régiségek könyve.. Gondolat Kiadó, Budapest, 1983. - 3. kép (Weiner Piroska)

Szerk.: Miklós Pál: Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei.. Magyar Helikon, Budapest, 1979. - p. 73.

Szerk.: Radocsay Dénes, Farkas Zsuzsanna: Az európai iparművészet remekei. Száz éves az Iparművészeti Múzeum.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1972. - Nr. 85.

Weiner Piroska: Le plat de la Force. Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei., 3-4. (1959). 1959. - 1-6 kép

Szerk.: Csányi Károly: Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményei - az iparművészet rövid történetével.. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1926. - Nr. 119.

Demiani Hans: François Briot, Caspar Enderlein und das Edelzinn.. K. W. Hiersemann, Leipzig, 1897. - 18. tábla

Az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum legújabb szerzeményei. Művészi Ipar., 1. (1885-86). 1886. - p. 26.

Bopst G.: Études sur l'étain., 2002.. Paris, 1884. - p. 280.

<< Vissza a találati listához